تبلیغات


2453

یه فکر مسخره و عجیب سالهاست اذیتم میکنه

اینکه .... طلسمم کرد وچند سال بعد هم که مرد و من موندم و این طلسم که  شکسته نمیشه 

شاید یه قورباغه بتونه کمک کنه!

میدونم حماقته 

میدونم تن اون مرده تو گور میلرزه 

ولی فکره دیگه میاد و میرهمنبع این نوشته : منبع