تبلیغات


2452

وضعیت لاغری و ورزش و پیاده روی خوب پیش میره 

کتاب صوتی گوش دادم ولی زیاد نخوندم و ننوشتم 

یه اتفاق خوب برام افتاده اینکه بالاخره میتونم دلمو بزارم کنار و منطقی تر فکر کنم 

رابطه ام با خودم بسیار زیاد خوب شده و باید بیشتر مراقب خود دوست داشتنی ام باشم 

از دو جا بوهای جدید میاد ولی واقعا حوصله ماجرای جدید ندارم و دیگه اجازه نمیدم کسی بهم نزدیک بشه 

امروز هم برنامه ریزی شده میرم جلو و شب این پست کاملتر میشه 

روزنهممنبع این نوشته : منبع