تبلیغات


2447

عید به انتظارش قشنگه 

عید امسالم از امروز شروع میشه و حال و هوایم را بهاری میکنم

اول اینکه 21 روز را شروع میکنم

دوم همه بلاکها را باز میکنم میدونم زیادی جوگیر شدم ولی اشکال نداره نهایتش اینه که پشیمونم میکنند و دوباره بلاک میکنم

سوم به کسی که منتظره پیام میدم 

حیف دیگه نمیتونم عاشق بشم وگرنه چهارمی حتما درباره عاشقیت بودمنبع این نوشته : منبع