تبلیغات


2444

تلگرام را بستم تا این 2 روز به کارام برسم شاید اگه لازم بود اینستاگرام هم ببندم

ولی فعلا نشستم بازی میکنم و گوگوش و سهیل نفیسی گوش میدم

روز عشق گذشت بدون اینکه یه لحظه عاشقانه فکر کنم

عادت بدی که دارم یا شاید خوب اینه که شور هر چیزی را در میارم و بعد بی نتیجه ولش میکنم

درباره عشق هم همین کار را کردم و الان رسیدم به جایی که 

نگم بهترهمنبع این نوشته : منبع